realizacia

Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
2021 - Prebieha
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Stavba pozostáva z 2 úsekov, 7 ucelených častí stavby a je tvorená 487 stavebnými objektami a 137 prevádzkovými súbormi. Realizačne zahŕňa stavebné a technologické úpravy na 31,096 km železničnej trate, vrátane komplexnej rekonštrukcie železničných staníc Zohor, Malacky a zastávok Devínske Jazero, Plavecký Štvrtok a Brodské. Zmodernizovaním predmetného traťového úseku stúpne traťová rýchlosť až do 200 km/h, zvýši sa bezpečnosť na železničnej trati odstraňovaním úrovňových križovaní železničnej trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými objektmi, zredukuje sa hluk a zabezpečí bezbariérovosť staníc a nástupíšť.

V rámci stavby spoločnosť KUMAT pre spoločnosť Siemens Mobility inštaluje elektronické stavadlá v ZŠT Zohor, ŽST Malacky, Výhybni Malý Haj a Výhybni Záhorie. Súčasne realizuje úpravy na traťových zabezpečovacích zariadeniach v úsekoch Devínska Nová Ves - Malý Háj, Malý Háj - Zohor, Zohor - Záhorie a Záhorie - Malacky. Súčasťou stavby sú aj preložky optických káblov, miestnych a diaľkových káblov, ako aj preložky káblov mimo správy ŽSR.

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278