realizacia

Modernizácia ŽST Podbrezová

Modernizácia ŽST Podbrezová
2019
Spoločnosť KUMAT sa spolupodieľala na rozsiahlej rekonštrukcii ŽST Podbrezová implementovaním elektronického staničného zabezpečovacieho zariadenia a takisto montážou vonkajších prvkov.

Rekonštrukcia zahŕňala výmenu ručne prestavovaných výhybiek, ktoré boli v zlom technickom stave. Celkovo bolo nasadených 16 elektromotorických prestavníkov a viac ako 30 návestidiel. Detekcia koľajových vozidiel bola zabezpečená prostredníctvom počítačov osí, ktorých bolo nasadených celkovo 37 kusov. Súčasťou rekonštrukcie bolo tiež zhotovenie nového obslužného pracoviska výpravcu a montáž technológie staničného zabezpečovacieho zariadenia.

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278