realizacia

Priemyselný park Kežmarok

Priemyselný park Kežmarok
2019
Vybudovanie priecestných zabezpečovacích zariadení v blízkosti priemyselného parku v Kežmarku

V rámci výstavby závodu MUBEA boli na dvoch existujúcich nezabezpečených priecestiach v km 16,715 a v km 17,287, na jednokoľajnej železničnej trati Poprad Tatry – Plaveč, vybudované priecestné zabezpečovacie zariadenia. V rámci stavby boli na predmetných priecestiach vybudované priecestné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie svetelné, s celými závorami a s aktívnou signalizáciou o stave priecestia. Ovládanie priecestných zariadení je riešené pomocou počítačov osí a informovanie rušňovodiča o stave priecestia je zabezpečené prostredníctvom priecestníkov. U výpravcu v ŽST Kežmarok bola doplnená nová kontrolná skrinka so zjednodušenými kontrolami stavu priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Vybudovaním zabezpečovacieho zariadenia došlo k zrušeniu rýchlostného obmedzenia vlakovej dopravy k priecestiu od ŽST Kežmarok.

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278