realizacia

PZZ Rožkovany

PZZ Rožkovany
2021 - 2023
Komplexná rekonštrukcia priecestia v žkm 45,938 – Rožkovany (Žltý FIDIC)

Predmetom stavby bolo zvýšenie zabezpečenia priecestia v žkm 45,938, pri zastávke Rožkovany, pričom spoločnosť KUMAT zabezpečila vyprojektovanie diela, následnú inžiniersku činnosť, samotnú realizácia a finálnu kolaudácia diela.

Bolo zrealizované nové priecestné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie vybavené svetlami a celými závorami. Činnosť priecestia sa zabezpečila automatickým ovládaním (jazdou vlaku) prostredníctvom snímačov počítača osí, ako aj s možnosťou obsluhovať ho zo skrinky miestneho ovládania. Napájanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia je zabezpečené novovybudovanou elektrickou prípojkou. Rekonštrukcia priecestia si vyžiadala úpravu existujúcej metalickej a optickej kabelizácie. Vzhľadom k tomu, že súbežne s touto stavbou riešila Slovenská správa ciest  stavebnú úpravu priľahlej križovatky ciest I/67 a III/3188, ktorou sa rozšírili jazdné pruhy, bolo potrebné rozšíriť a vymeniť priecestnú konštrukciu. Pod priecestím bolo upravené podvalové podložie, v potrebnom rozsahu bol vymenený koľajový rošt a zároveň boli smerovo a výškovo upravené koľaje.

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278