realizacia

ŽST Považská Bystrica

ŽST Považská Bystrica
2019
V rámci obnovy železničného koridoru Bratislava – Žilina pre traťovú rýchlosť 160 km/h, realizujeme od roku 2017 pre spoločnosť SIEMENS práce súvisiace s vybudovaním nového staničného zabezpečovacieho zariadenia SIMIS W v ŽST Považská Bystrica.

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT, spol. s.r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka/Poštový kontakt
KUMAT, spol. s.r.o.
Dopravná 53
Bratislava 831 06
+421 (0)2 2029 7818 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278