realizacia

Poprad Tatry - Liptovský Mikuláš

Poprad Tatry - Liptovský Mikuláš
2020 - 2023
Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry, 1.etapa: Poprad - Lučivná

Projekt modernizácie železničnej trate v úseku Poprad - Štrba (Lučivná) v celkovej dĺžke 12,868 km. Predmetná stavba bola rozdelená na tri ucelené častí: traťový úsek Poprad – Svit, ŽST Svit, traťový úsek Svit - Štrba. Pri obci Lučivná bola zrealizovaná preložka železničnej trate v dĺžke 2,637 m, ktorá je vedená prevažne na násype a mostnom objekte. Bola vybudovaná nová zastávka Lučivná vrátane prístupových schodíšť, rámp a nástupíšť. Taktiež sa zmodernizovala železničná stanica Svit konkrétne budova stanice, zastrešenie, nástupištia a vybudoval sa podchod. V rámci modernizácie medzistaničného úseku Poprad-Tatry – Svit došlo k postupnej demontáži a obnoveniu celého železničného telesa. Stavba riešila kompletnú prestavbu železničného zvršku a spodku vrátane stabilizácie. Vybudovali sa mosty, priepusty a protihlukové steny.

Spoločnosť KUMAT realizovala pre spoločnosť Siemens Mobility preložky diaľkových a zabezpečovacích káblov, komplexnú inštaláciu elektronického stavadla v ŽST Svit, montáž traťových zabezpečovacích zariadení v úsekoch Poprad – Svit a Svit – Štrba a úpravu zabezpečovacieho zariadenia na priecestí Chemosvit.

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIE



KONTAKT




Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278