realizacia

Cementáreň Danucem, Rohožník

Cementáreň Danucem, Rohožník
2019 - 2024
Outsourcing prevádzkovania a údržby vlečky v cementárni Danucem (člen skupiny CRH) - ZabZar

Projekt pozostáva z komplexnej obnovy zabezpečovacieho zariadenia, údržby a opravy železničného zvršku a prevádzky samotnej vlečky. V rámci prevádzky je zabezpečená nakládka a vykládka materiálov na vlečke CRH, prevzatie a odovzdanie vagónov v železničnej stanici Rohožník, manipulácia vagónov na vlečke ako aj zabezpečenie legislatívy potrebnej k prevádzkovaniu vlečky. Projekt obnovy zabezpečovacieho zariadenia bol z dôvodu optimalizácie vynakladania investičných prostriedkov investora rozdelený do piatich etáp prebiehajúcich v období 2019-2024. V rámci nich je realizovaná inštalácia nového elektronického stavadla, vonkajšej kabelizácie, prestavníkov, počítačov osí ako aj svetelných návestidiel. Komplexná obnova bude ukončená kolaudáciou na konci roka 2024.  

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278