realizacia

ŽST Šaľa

ŽST Šaľa
2021 - 2023
ŽST Šaľa – Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy

Cieľom stavby bolo premiestnenie technologického zariadenia z dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy. Presun týchto pracovísk si vyžiadalo realizáciu stavebných úprav v prevádzkovej budove, ktorá zahŕňala komplexnú rekonštrukciu priestorov pre umiestnenie ovládacieho pultu reléového zabezpečovacieho zariadenia, vytvorenie pracoviska so zázemím pre zamestnancov riadenia dopravy  vrátane novej klimatizácie a taktiež vybudovanie pracoviska pre zamestnancov oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Ďalej sa stavebné úpravy realizovali za účelom vytvorenia miestnosti pre technológiu oznamovacej a zabezpečovacej techniky a miestnosti pre jej obsluhu.

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278