realizacia

ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo

ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo
2022 - 2023
ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č.2

Predmetom rekonštrukcie  bolo zlepšenie technického stavu existujúcej železničnej infraštruktúry v medzistaničnom úseku ŽST Palárikovo – ŽST Nové Zámky a to konkrétne železničného zvršku a spodku, zariadení elektrotechniky a energetiky. Rekonštrukcia pozostávala z rekonštrukcie koľaje č. 1 v dĺžke 7 691 m, koľaje č. 2 v dĺžke 7 778 m a výmeny časti trakčného vedenia. V žkm 139,083 sa zrekonštruovalo priecestie a inštalovalo nové priecestné zabezpečovacie zariadenie. Na zastávke Ľudovítov boli zrekonštruované nástupištia pri koľajach č. 1 a 2 vrátane prístupov k nim a osvetlenia. Rekonštrukcia taktiež riešila úpravu železničného mosta žkm 143,696, ktorá spočívala v úpravách a sanácii nosnej aj spodnej stavby mosta. V rámci stavby došlo k úprave káblových vedení, ako aj preložkám vedení dotknutých stavbou.

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278