realizacia

Haniska - Moldava nad Bodvou

Haniska - Moldava nad Bodvou
2021 - Prebieha
Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto

Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou v dĺžke 20,610 km a trate ŽST Moldava nad Bodvou – TIOP Moldava nad Bodvou mesto v dĺžke 0,900 km pozostávajúca z vybudovania nového železničného zvršku a spodku, trakčného vedenia, komplexnej obnovy zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcie nástupíšť a ďalších stavebný úprav.

V rámci stavby spoločnosť KUMAT pre spoločnosť Siemens Mobility inštaluje elektronické stavadlá v ŽST Moldava, ZŠT Veľká Ida, ŽST Čečejovce a Výhybni Chym. Súčasne realizuje úpravy na traťových zabezpečovacích zariadeniach v úsekoch Haniska – Veľká Ida, Veľká Ida – Výhybňa Chym, Čečejovce – Moldava, Moldava – Drienovec a inštaluje dvanásť priecestných zabezpečovacích zariadení. Súčasťou stavby sú aj preložky optických káblov, miestnych a diaľkových káblov, ako aj preložky káblov mimo správy ŽSR.

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278