realizacia

D4R7 - Prekládka káblov

D4R7 - Prekládka káblov
2018
Pre projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 realizujeme prekládku diaľkového železničného kábla pri obci Jarovce.

Pre zhotoviteľa úseku Bratislava – Jarovce -> Bratislava – Východ, D4R7 Construction s.r.o. zabezpečujeme ako subdodávateľ súvisiace úpravy infraštruktúry optickej siete a železničnej infraštruktúry. Začiatok úseku je umiestnený v napojení na existujúcu diaľnicu D2 v MÚK Jarovce, pokračuje severne od Jaroviec do MÚK Rusovce, kde vedie na moste ponad preložku cesty I/2 a zároveň križuje Trať 132 Bratislava – Rajka. Predmetom prác bola úprava vedení ŽSR OZT v km 115,461 (km 2,069 D4), preložka optických káblov TURK TELEKOM a SWAN v km 2,077 D4, preložka DOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4 a preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4.

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278