realizacia

Spádovisko v Čiernej nad Tisou

Spádovisko v Čiernej nad Tisou
2018
Ako generálny dodávateľ zabezpečujeme pre spoločnosť ŽSR kompletnú dodávku spádoviskového systému vrátane koľajových bŕzd na cieľových koľajach.

Regulácia rýchlosti odvesov na spádovisku bola pred modernizáciou vykonávaná pružinovohydraulickými koľajovými brzdami typu PHB 04– RO, ktoré boli zabudované v roku 2002. Všetky koľajové brzdy boli pracovne vyťažené takmer na 100 % bez potrebnej rezervy na pokrytie všetkých prevádzkových stavov. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k modernizácii spádoviska s cieľom zvýšiť kapacitu a bezpečnosť prevádzky.

Modernizované technické vybavenie spádoviska je tvorené úzko spolupracujúcimi zariadeniami, ktoré umožňujú pre jazdu odvesov na určené smerové koľaje ústredné ovládanie výmen a reguláciu ich rýchlosti jazdy, t. j. automatizujú spomenuté procesy vo väzbe na prenos informácii medzi zariadením spádoviska a informačným systémom Miestna práca s vozňom (IS MIP). IS MIP umožňuje evidenciu úkonov, ktoré sa týkajú procesu vlakotvorby s miestnou prácou v ŽST, ako sú kontrola po príchode vlaku, vytvorenie číselnej triedenky a rozradenie vozňov. Modernizáciou technológie stanice došlo k úspore zamestnancov posunu v pracovnej zmene a bola zminimalizovaná nebezpečná práca posunovačov. Zároveň sa znížilo riziko poškodenia vozňov alebo nákladu pri rozpúšťaní a bola zvýšená kapacita spádoviska.

Celková hodnota projektu je viac ako 12 mil EUR. Na realizácii sa podieľa viacero spoločností, medzi ktorými sú spoločnosti První Signální, AŽD, Spojstav, Betamat a TSS Grade.

ĎALŠIE PROJEKTY
2021 - 2023
2021 - 2023

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278